Jeden Uniwersytet - wiele miejscowości

Centrum UTW łączy ludzi z pasją, chęcią życia, chcących poszerzać swoje horyzonty!

O nas

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę. Teraz, gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach UTW pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw – wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później - systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności, a także dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego.

Organ prowadzący

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Najnowsze wiadomości

Wznowienie UTW MYSŁOWICE

Tym razem już z radością informuję, że UTW Mysłowice wróciło na swoje tory! Od poniedziałku tj. 15 kwietnia wznawiamy wszystkie zajęcia! Proszę o prowadzenie zajęć według harmonogramu, a godziny które przepadły będą odpracowane.

Bułat Okudżawa – najpiękniejsze pieśni i ballady

W imieniu swoim oraz Organizatorów zapraszam do udziału w koncercie „Bułat Okudżawa – najpiękniejsze pieśni i ballady”  w wykonaniu muzyków zespołu PIRAMIDY.  Wykonanie odbędzie się 7 kwietnia 2019r.. (niedziela)  w Jazz Club Muzeum. Koncert wykonają muzycy zespołu Piramidy. Mają oni potężne doświadczenie w wykonaniu muzyki Bułata Okudżawy. Współpracują również z aktorami teatralnymi. Piszą muzykę...

KONTAKT UTW

dawid.chajec@jckziu.edu.pl
tel. 32 772 37 80
kom. 797 907 612

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach
ul. Powstańców 19