Kontakt

Kierownik UTW
Dawid Chajec

dawid.chajec@jckziu.edu.pl

tel. 32 772 37 80
kom. 797 907 612

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
41-400 Mysłowice
ul. Powstańców 19