Bytom

Uniwersytet II i III Wieku w Bytomiu 

SPOTKANIE 1 – 01.04.2017r., godz. 15:30 – 19:00

Jak najdłużej zachować sprawność po 40-stce, po 60-tce + warsztat rękodzielniczy.

mgr Karina Gorol – instruktor terapii zajęciowej; wykładowca na Uniwersytecie III-go wieku Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach; od 25 lat związana z pracą na rzecz podopiecznych różnych placówek opiekuńczych; obecnie pracuje w domu pomocy społecznej, jako terapeuta i dietetyk.

SPOTKANIE 2 – 02.04.2017r., godz. 15:00 – 16:30

Prawo pracy a wyzwania współczesności.

dr Michał Barański – doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Administracji UŚ; posiada tytuł zawodowy Radcy Prawnego, współpracuje na polu stosowania prawa z takimi podmiotami jak kancelarie prawne, jednostki samorządu terytorialnego, czy spółki prawa handlowego.

godz. 16:45 – 18:15

Wielka migracja. Początek czy koniec Europy.

dr Bogdan Pliszka – doktor nauk politycznych. Adiunkt w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Pol. Śl. Obszar zainteresowań badawczych to socjologia, nauki polityczne i nauki o bezpieczeństwie.

SPOTKANIE 3 – 22.04.2017r., godz. 15:00 – 16:15

Nowoczesne technologie wokół nas.

mgr inż. Paweł Kluba – informatyk programista, od 3 lat Softwere Developer w firmie itSilesia. Pasjonat gier komputerowych i planszowych. Interesuje się nowinkami technicznymi mającymi przybliżyć trójwymiarowy świat w codziennym życiu człowieka.

godz. 16:30– 18:00

Księstwo Bytomskie i jego władcy.

mgr Sławomir Kałuża – doktorant Uniwersytetu Opolskiego. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bytomianin.

SPOTKANIE 4 – 23.04.2017r., godz. 15:00-17:00

Czarnobyl – życie w martwej strefie.

mgr Dominik Wójcik – z zawodu dziennikarz, z zamiłowania eksplorator opuszczonych miejsce. Jeden z założycieli grupy Visible Past.

SPOTKANIE 5 – 14.05.2017r.

Kraków- Akademia Ignatianum

Msza św. i wykład + czas w Krakowie

SPOTKANIE 6 – 11.06.2017r. ZAKOŃCZENIE

Wspólna Msza św. o godz. 18:00, po niej uroczysta agapa z rozdaniem świadectw.