Lędziny

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw – wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później – systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności a także dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego.

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawierała wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe. Co drugi poniedziałek począwszy od 7 września 2009 roku o godzinie 16.30 sali widowiskowo – kinowej „ Piast” w Lędzinach odbywają się obowiązkowe wykłady dla słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich tematyka jest zróżnicowana; dotyczy m.in. zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, polityki społecznej, medycyny, kultury, filozofii, turystyki, dziennikarstwa, literatury , sportu i innych dziedzin w zależności od zainteresowań słuchaczy. Pozostałe formy zajęć nieobowiązkowych – do wyboru odbywają się w grupach ćwiczeniowych i są to : lektoraty języka obcego, ćwiczenia z obsługi komputera – IT, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty taneczne – aktywności ruchowej, warsztaty psychologiczne, warsztaty rehabilitacyjne, zajęcia relaksacyjne i inne w zależności od zainteresowania i potrzeb słuchaczy.

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Lędzinach, która zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia, można zostać słuchaczem niezależnie od stopnia wykształcenia. Zainteresowani mogą korzystać z wymienionych powyżej zajęć, otrzymują indeks a później dyplom ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku , które mają charakter symboliczny. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również stresujących kolokwiów, zaliczeń i egzaminów jak na tradycyjnych uczelniach. Wiedzę i umiejętności nabywa się więc z przyjemnością, nawiązując przy okazji nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej.

 

 

 

Koordynator UTW w Lędziny – mgr Joanna Figura
tel. 531631424
mail:mokledziny@o2.pl

Kierownik UTW – Dawid Chajec
tel. 32 772 37 80
kom. 797 907 612
dawid.chajec@jckziu.edu.pl

 

Zajęcia Prowadzący Miejsce Termin Godz.
Język

angielski

 

mgr Kamila Klein  MOK

Sala 14

Czwartki:

25.10, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01

 

I  gr  15.00-15.45

II gr  15.50-16.35

 Język niemiecki mgr Maria Inglot- Gonera  MOK

Sala 14

Środy:

17.10, 24.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01

 

I  gr  12.30-13.15

II gr  13.20-14.05

Nowoczesne technologie mgr Przemysław Wisiorek MOK

Sala 18

Wtorki:

16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 08.01, 22.01,

 

17.00-18.35

Ergonomia ruchu mgr Barbara Frączek MOK

Sala 21

Wtorki:

16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 08.01, 22.01

 

I  gr  9.00-10.30

II gr  10.40-12.10

Warsztat zdrowego stylu życia mgr Bożena Bierońska MOK

Sala 14

 

Poniedziałki:

05.11, 19.11, 03.12, 07.01, 21.01

 

10.00-12.15

Warsztat psychologiczno-terapeutyczny dr Sonia Kędziora  MOK

Sal 14

Poniedziałki:

15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 07.01, 21.01

 

12.30- 14.00

Warsztat rękodzielniczy mgr Agnieszka Czerniak MOK

Sala 2

Piątki:

19.10, 16.11, 30.11, 14.12, 11.01, 25.01

 

16.00-18.15

Warsztat ruchowy – Zumba mgr Magdalena Kuczowic Plac farski Poniedziałki:

29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 07.01, 21.01

 

15.45-17.00

Zajęcia wspólne w Mysłowicach

– warsztat teatralny

 

Zajęcia do wyboru:
– Florystyka

– Ikony

– Malarstwo

– Rzeźba

– Zajęcia folklorystyczne (śpiew, taniec)

 

Wykłady:

08.10.2018 – dr Grzegorz Odoj – wykład Inauguracyjny

22.10.2018 – dr Artur Fabiś – „Troski egzystencjalne w starości”.

05.11.2018 – dr Barbara Mandera + koncert „Najczęstsze schorzenia oczu u seniorów”.

19.11.2018 – mgr Bogusława Zubel – „Ubezwłasnowolnienie – strach czy niewiedza”

03.12.2018 – dr Grzegorz Odoj – „Memento Mori, czyli o obliczach śmierci w kulturze”

14.01.2018 – dr Agnieszka Stroch-Uczciwek „ Dlaczego są dla nas tak ważne stawy skroniowo-żuchwowe”

28.01.2018 – ks. dr Krzysztof Homa SJ -„Skandale w kościele od I-IV wieku. 10 największych skandalistów, heretyków”.

 

Opłata administracyjna – 50 zł. płatne do 30 września 2018 na konto:

ING Bank: 55 1050 1214 1000 0024 4854 7808

z dopiskiem: UTW Lędziny  2018/19 – semestr zimowy

Koniecznie proszę podać imię i nazwisko wpłacającego słuchacza UTW

 

 STRONA UTW Lędziny : www.centrumutw.pl  ( zakładka UTW Lędziny)

 

REKRUTACJA – DOKUMENTY DO POBRANIA (kliknij…)